Kurumsal Sürdürülebilirlik

  • Sürdürülebilirlik, genellikle gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetinden ödün vermeden kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak olarak tanımlanmaktadır. Kaynakların sınırlı olduğunun bilinmesi esastır. Ayrıca kaynakların kullanılma biçimlerinin uzun vadeli sonuçlarının da akıllıca değerlendirilmesi gerekmektedir
  • FİNDER kurumsal sürdürülebilirlik stratejisini bu ilke doğrultusunda geliştirmiştir.
  • Sahip olduğumuz insan gücünü en kıymetli varlığımız olarak görüyor ve personel verimliliğini sürekli hale getirmek için personel odaklı süreç iyileştirmeleri yapıyoruz.
  • Ürettiğimiz ürünlerimizin, can ve mal güvenliğini doğrudan sağladığının bilinci ile, sürdürülebilir üretim süreçleri tasarlıyor ve bu ürün kalitemizi her zaman en üst seviyede tutuyoruz.
  • Şirket ekonomisinin ve bağlı olarak Milli ekonomimizin sağlıklı şekilde sürdürülebilir olması için kurumsal kaynaklarımızı en üst verimde kullanabilir hale dönüştürüyor ve koruyoruz.
  • 25 Senelik deneyimlerimizi, sürekli iyileştirme politikamızla verimli halde tutuyor ve bu konuda personellerimizin geri bildirimlerine değer veriyoruz.
  • Sürdürülebilir verimlilik ve kalite anlayışı için en değerli kaynağımız olan personellerimize, bu doğrultuda planlı eğitimler veriyor ve eğitimler sonucu gelen önerileri ödüllendiriyoruz.
  • Bilgiye dayalı teknolojik verilerin kurumsal hafızaya kayıt edilmesinin ve gelecek nesillere aktarılmasının, sürdürülebilirliğin temel taşı olduğunun bilinci ile Finder Akademimizin yayın yapmasını, çalışmalar üretmesini, eğitimler planlamasını teşvik ediyoruz.
  • Şirketimizi kollektif bilinçle yönetiyor, hedeflerimizi birlikte belirliyoruz ve sürdürülebilir büyüme modelinin gerçekçi hedeflerden geçtiğine inanıyoruz.
  • En önemlisi, yaşadığımız Dünyamızın sağlığına zarar vermekten kaçınarak, büyük küçük fark etmeden, tüm üretim süreçlerimi bu bilinçle tasarlıyor ve sürdürülebilir olması adına can-ı gönülden çabalıyoruz.